Prossimi eventi

  • Data
  • Orario
  • Titolo
  • Luogo
  • Info
  • Data
  • Orario
  • Titolo
  • Luogo
  • Info
  • Data
  • Orario
  • Titolo
  • Luogo
  • Info
  • Data
  • Orario
  • Titolo
  • Luogo
  • Info
  • Data
  • Orario
  • Titolo
  • Luogo
  • Info
  • Data
  • Orario
  • Titolo
  • Luogo
  • Info
  • 12/11/2021
  • 20,45
  • Tanguera
  • Eco Teatro - Milano
  • www.ecoteatro.it

  • Data
  • Orario
  • Titolo
  • Luogo
  • Info
  • 19/11/2021
  • 21,00
  • Piazzolla Tango
  • Teatro Politeama Pratese - Prato
  • https://www.politeamapratese.it

  • Data
  • Orario
  • Titolo
  • Luogo
  • Info